Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zapytania ofertowego 1/09/2018 POIR

Gdańsk, 01.10.2018 r.

Silvam-ex

Tomasz Michalski, Piotr Tyca

Spółka jawna

Ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

 

dot. Zapytania ofertowego nr 1/09/2018 PO IR

 

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział
w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska
.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP
w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna informuje, że w związku
z postępowaniem ofertowym określonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/09/2018 PO IR na wykonawcę projektu, wykonania i wynajmu zabudowy stoiska wystawowego na targi Gold Expo 2017 wraz z obsługą techniczną oraz kosztami zindywidualizowanych elementów zabudowy, została wyłoniona oferta złożona przez firmę:

Markus Marek Wnuk

Bobrowskiego Stefana 8/29, 02-378 Warszawa,

NIP 526-14-78-281,

która spełniła wszystkie wymogi i kryteria określone w Zapytaniu.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

                                                              

 

 

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X