Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zapytania ofertowego 1/05/2018 POIR

Gdańsk, 29.05.2018 r.

Silvam-ex

Tomasz Michalski, Piotr Tyca

Spółka jawna

Ul. Do Studzienki 24

80-227 Gdańsk

 

dot. Zapytania ofertowego nr 1/05/2018 PO IR

 

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział
w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska
.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP
w promocji marek produktowych – Go to Brandt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Silvam-ex Tomasz Michalski, Piotr Tyca spółka jawna informuje, że w związku
z postępowaniem ofertowym określonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/05/2018 PO IR na usługę w zakresie zabezpieczenia transportu osób i eksponatów oraz ubezpieczenia w związku z udziałem w targach, a także organizacje noclegów dla 2 osób w trakcie targów UBM September Hong Kong Jewellery & Gem Fair 2018 (Hong Kong/Chiny), została wyłoniona oferta złożona przez firmę:

 

 Weco-Travel Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

NIP 527-278-08-36

 

która spełniła wszystkie wymogi i kryteria określone w Zapytaniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.

wróć do listy aktualności
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.
X